Hoe werkt de dollar cost averaging (DCA) strategie in crypto?

8 februari 2024
6 min leestijd
DCA

Net zoals bij de aandelenmarkt, kan een belegger tal van strategieën toepassen. Dit kan een eigen strategie zijn, of een veelgebruikte strategie met naamsbekendheid. Eén van de meest bekende methoden is Dollar Cost Averaging (DCA). Deze strategie zorgt voor structuur en houvast. In dit artikel leggen we uit wat DCA inhoudt, hoe dit werkt in de cryptomarkt, voor- en nadelen van deze investeringsstrategie en wat alternatieve methoden om in Bitcoin en andere crypto te beleggen.

Wat is Dollar Cost Averaging (DCA) en hoe werkt het?

Dollar Cost Averaging is een beleggingsstrategie waarbij beleggers op vaste momenten een vast bedrag investeren. Bijvoorbeeld elke eerste dag van de maand, of wekelijks op vrijdagochtend, om maar een voorbeeld te noemen. Daarbij kijken investeerders niet naar de huidige prijs van het aandeel, of de crypto. We noemen hier ook aandelen, want deze techniek is zeker niet nieuw. DCA wordt al decennialang toegepast in traditionele financiële markten.

Het idee erachter is eenvoudig maar krachtig. Het timen van de markt is iets wat bijna niemand kan. Ook professionele investeerders hebben geen glazen bol. Door op een vast moment bij te kopen, zo is het idee, koopt iemand zowel pieken als dalen. Uiteindelijk is de gemiddelde aankoopkoers (GAK) redelijk gemiddeld. Hiermee wordt het risico dat bij koersschommelingen komt kijken wat verminderd.

effect van DCA op de GAK
Effect van DCA op de GAK: fictieve cijfers die ter illustratie dienen.


Bijkomend voordeel van de DCA methode is dat een belegger meer gemoedsrust heeft: er is een vast plan, en daar houden zij zich aan. Ook hoeven zij niet elke maand opnieuw te berekenen en onderzoeken of zij zich kunnen vinden in de huidige marktprijs.

Hoe werkt DCA bij investeren in crypto?

Om te beginnen met het toepassen van de DCA strategie in crypto, is het belangrijk om drie keuzes te maken:

 • Met welk interval en wanneer ga ik inleggen? Bijvoorbeeld eenmaal per maand, misschien op de dag dat het salaris wordt bijgeschreven? Of misschien juist aan het eind van de maand, wanneer alle rekeningen al zijn betaald. Houd er rekening mee dat als het interval erg kort is, er op meer momenten aankoopkosten zoals commissies of wellicht blockchain fees worden betaald. Soms is het, afhankelijk van de geldende tarieven, beter om minder vaak voor een hoger bedrag te kopen, dan heel vaak kleine bedragen.
 • Welk bedrag leg ik elke periode in? De belangrijkste regel in geld over het algemeen is om niet meer uit te geven dan iemand kan missen. Bij investeringen geldt dat al helemaal. Er blijft een inherent risico op waardeverlies. Kijk goed naar de inkomsten en uitgaven, en de financiële doelen. Baseer daar de keuze op, en niet op FOMO.
 • In welke cryptocurrencies investeer ik? Alleen Bitcoin? Misschien ook Ethereum? Of andere altcoins wellicht? Het is belangrijk om zelf te onderzoeken welke crypto's een goede toevoeging aan het investeringsportfolio kunnen zijn, passend bij de eigen wensen en risicobereidheid.

Nadat alle keuzes zijn gemaakt, kan iemand beginnen met investeren in crypto.

De voor- en nadelen van de DCA strategie

Zoals elke strategie, kent ook DCA een aantal noemenswaardige voor- en nadelen. De voordelen van DCA zijn onder andere:

 • Risicobeheersing: door de momenten te spreiden is de kans kleiner dat iemand alleen maar op piekmomenten bijkoopt.
 • Gemoedsrust: door vast te houden aan een schema worden impulsieve beslissingen vermeden en hoeft er niet periodiek een grondige analyse van de prijs gedaan te worden.
 • Eenvoud: het is ontzettend makkelijk om DCA toe te passen en is daardoor erg geschikt voor beginnende beleggers.

Een nadeel is, zoals eerder benoemd, de mogelijke kosten. Wanneer iemand regelmatig koopt, worden er ook regelmatig aankoopkosten gemaakt. Dit is nog nadrukkelijker het geval wanneer er een vaste commissie is over de aankoop. Stel dat de vaste kosten per aankoop twee euro bedragen, dan zou het relatief erg duur zijn om wekelijks voor tien euro bij te kopen. Daarnaast is een ander nadeel dat er wellicht kansen blijven liggen door vast te houden aan het vaste schema. Is de prijs van een crypto erg gedaald maar is het niet het vaste aankoopmoment? Dan kan het achteraf blijken dat de DCA’er een kans heeft laten schieten.

Wat is een goede DCA strategie in crypto?

Wat een goede strategie is, hangt volledig af van de risicobereidheid, de financiële situatie en persoonlijke voorkeuren van een belegger. Er is niet één goed antwoord op deze vraag. Enkele algemene tips zijn om weloverwogen keuzes te maken, kosten in de gaten te houden, en regelmatig te beoordelen of de huidige DCA strategie nog wel passend of gewenst is.


Alternatieve handelsstrategieën in crypto

Natuurlijk zijn er ontelbaar veel strategieën, van persoonlijke keuzes tot veelgebruikte methoden met naamsbekendheid. Enkele benaderingen die vaak genoemd worden onder investeerders in crypto zijn onder andere:

 • Lump sum investeren: het in één keer inleggen van het volledige te beleggen kapitaal. Daarmee worden de aankoopkosten verminderd, en kan het hele bedrag (hopelijk) groeien in plaats van op een spaarrekening met lage rente staan. Dit is een heel voordelige keuze wanneer de marktprijzen erg laag staan en veel zullen stijgen. Als echter alles in één keer belegd is, en de prijzen hierna dalen, dan kan de gemiddelde aankoopkoers (GAK) ook niet meer worden verlaagd. Over het algemeen wordt deze methode als risicovoller beschouwd dan DCA.
 • HODLing: het vasthouden van de crypto ongeacht marktvolatiliteit. Benodigdheden: veel vertrouwen en geduld.
 • Day trading: voor wie genoeg tijd en interesse heeft, is het ook mogelijk om te daytraden. Hierbij wordt elke dag veelvuldig aangekocht en verkocht waarmee wordt ingespeeld op de koersschommelingen. Om succesvol te daytraden, heeft een belegger meestal professionele instrumenten en technische kennis. Zonder dat, is het eigenlijk gokken.
 • Swing trading: hierbij neemt iemand posities in voor een paar dagen tot een paar weken. Het is minder vluchtig dan day trading, maar nog steeds een stuk actiever dan HODL’en. Swing traders gebruiken vaak fundamentele analyse om hun keuzes op te baseren.
 • Vermogensbeheer: voor wie helemaal niet bezig wil zijn met crypto koersen of het evalueren van welke crypto er in het portfolio moet zitten. Met crypto vermogensbeheer wordt er geld ingelegd (dat kan lump sum zijn, DCA of gewoon wanneer dat uitkomt) waarmee de vermogensbeheerder namens de belegger crypto aan- en verkoopt.

Welke strategie iemand ook kiest: geen enkele methode is geheel zonder risico. Dat geldt voor crypto, maar evengoed voor de traditionele financiële markten. Kies vooral iets dat bij de eigen wensen en situatie past. DCA is een laagdrempelige methode die iedereen kan toepassen zonder dat er technische kennis benodigd is en past het beste bij een belegger met een langere horizon.

De informatie verstrekt in onze artikelen is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen (financieel) advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Alles over crypto, investeren én Blockrise in een beknopte maandelijkse e-mail.