Wat is de market cap en wat betekent het?

24 december 2023
3 min leestijd
coins

Marktkapitalisatie, of market cap in het Engels, is een term die wordt gebruikt in alle financiële markten. De betekenis is in de verschillende markten ongeveer gelijk. Het gaat over de totale waarde of grootte van een markt of bedrijf. Bijvoorbeeld de totale waarde van een beursgenoteerd bedrijf. Of de totale waarde van alle uitgegeven Bitcoin. Het wordt vaak als indicator gebruikt voor potentiële groei.

Hoe wordt de market cap berekend in crypto?

De market cap van een cryptocurrency wordt berekend door de huidige prijs van een cryptocurrency te vermenigvuldigen met het totale circulerende aanbod ervan.

Kortom: market cap = prijs x totaal circulerende voorraad

Voor veel crypto zit er een verschil in het totaal aantal munten en de voorraad in circulatie (circulating supply). Bijvoorbeeld bij Bitcoin kunnen er ooit 21 miljoen BTC in omloop zijn, maar nog niet alles is beschikbaar. Veel BTC moeten in de komende jaren nog gemined gaan worden. Er zijn ook altcoins die hun circulerend aanbod juist steeds verkleinen, bijvoorbeeld door tokens te “verbranden” met een burn mechanism om zo het goed schaarser te maken.

De market cap wordt nauwlettend in de gaten gehouden door handelaren en investeerders. Verschillende platforms, zoals Coinmarketcap of Coingecko, tonen de market cap voor een breed scala aan digitale activa. Verschillende media maken vaak een vergelijking tussen de market cap van Bitcoin en dat van grote bedrijven, om de grootte in perspectief te kunnen plaatsen.

Betrouwbaarheid van de cijfers

Doordat verschillende cryptobeurzen andere prijzen kunnen hebben, is het nooit met 100% zekerheid te zeggen wat de precieze market cap is. Vaak wordt er uitgegaan van een gemiddelde prijs van verschillende beurzen in de berekening van de market cap. De totale voorraad kan van moment op moment verschillen, afhankelijk van de specifieke cryptovaluta en hoe hun voorraad eruit ziet. Groeit de voorraad? Krimpt deze? Of blijft deze altijd gelijk? In de eerste twee gevallen is de market cap dus lastiger te berekenen.

Het groeipotentieel van een cryptocurrency

De market cap biedt niet alleen inzicht in hoe dominant een cryptocurrency is in de markt, maar het kan ook hints geven over het groeipotentieel ervan. Crypto’s met een kleine market cap, ook wel "small caps" genoemd, hebben vaak meer ruimte voor groei, maar ze zijn ook zeer volatiel en riskant vanwege hun lage liquiditeit.

"Mid caps" zijn groter van formaat en hebben doorgaans al een werkend product en notering op grotere beurzen. Ze vertonen meestal minder volatiliteit dan small caps.

"Large caps" zijn zeer liquide en worden wereldwijd in rap tempo verhandeld. Ze hebben over het algemeen minder volatiliteit dan de andere categorieën, maar de cryptomarkt als geheel blijft volatiel in vergelijking met traditionele markten.

Economen beargumenteren dat een market cap nooit oneindig kan groeien. Uiteindelijk is er maar een bepaalde hoeveelheid geld in de hele wereld. Het is nagenoeg onmogelijk dat al dit geld in slechts één activum of bedrijf terecht komt.

De informatie verstrekt in onze artikelen is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen (financieel) advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Alles over crypto, investeren én Blockrise in een beknopte maandelijkse e-mail.