De Dencun upgrade van Ethereum

22 februari 2024
Aangepast: 13 maart 2024
3 min leestijd
ethereum upgrade

Sinds de lancering heeft Ethereum de belofte van gedecentraliseerde applicaties (DApps) en smart contracts waargemaakt. Maar om deze visie op wereldwijde schaal te realiseren, moet Ethereum voortdurend verbeteren. De Dencun upgrade is bedoeld om de schaalbaarheid en efficiëntie te verbeteren. We bespreken wat deze upgrade inhoudt en wat het betekent voor de toekomst van Ethereum.

Een korte introductie van Dencun

De Dencun upgrade, kort voor Cancun-Deneb is op 13 maart 2024 succesvol uitgevoerd door middel van een hard fork. Het is de grootste upgrade sinds april van het jaar ervoor. Dencun bevat vijf EIPs: Ethereum Improvement Proposals. De belangrijkste hiervan is EIP-4844, ook bekend als proto-danksharding.

De verwachting is dat gebruikers van Ethereum lagere gas fees zullen betalen op Layer-2 (tweedelaags) transacties na de invoering van proto-danksharding. Deze Layer-2s zijn een extra laag bovenop de Ethereum blockchain. Het kan een app, framework of protocol zijn, doorgaans met een specifiek doel zoals het verbeteren van schaalbaarheid of versnellen van processen. Een bekend voorbeeld hiervan is Optimism.

Wat is proto-danksharding?

Een van de meest opvallende kenmerken van de Dencun upgrade is de implementatie van proto-danksharding. Om dit uit te leggen, moeten we eerst sharding uitleggen. Dit proces verdeelt de Ethereum blockchain in kleinere segmenten, genaamd shards, waardoor transacties parallel kunnen worden verwerkt. Dit leidt tot aanzienlijke verbeteringen in de doorvoer, wat resulteert in snellere en goedkopere transacties.

Proto-danksharding is een nieuwe technologie die de transactiekosten moet verlagen door data-”blobs” te introduceren. Blobs zijn een nieuwe categorie voor het opslaan van gegevens. Deze blobs zijn slechts tijdelijk en bevatten data over transacties. In plaats van dat elke transactie in een nieuw Ethereum-blok geverifieerd moet worden, bevestigt het netwerk alleen dat de blob die aan het blok vastzit klopt. Doordat de blobs tijdelijk zijn, nemen deze een stuk minder geheugen en capaciteit in.

Proto-danksharding is de eerste iteratie van een nieuwe techniek bekend als "danksharding”. Het is dus eigenlijk een tussenstation op weg naar danksharding. Sharding is namelijk erg gecompliceerd om door te voeren, waardoor de ontwikkelaars ervoor hebben gekozen om het in stappen te doen, en met uitvoerige tussentijdse tests.

Zijn Ethereum transacties meteen goedkoper sinds Dencun?

Met proto-danksharding wordt ongetwijfeld een belangrijke stap gezet die uiteindelijk zal leiden tot betere schaalbaarheid en lagere kosten. Door meer ruimte in de blokken te maken en de gas fees te verlagen voor de Layer-2s, wordt het gebruik van Ethereum’s DApps en het aantal stortingen in smart contracts mogelijk verhoogd. Daarmee gaat de vraag naar ETH omhoog. Maar het zal niet direct de gas fees van de Ethereum blockchain zelf verlagen.

Kortom: in deze fase zal het kosten-effect vooral te merken zijn op Layer-2s. Maar voor het Ethereum-netwerk als geheel is het een belangrijke mijlpaal.

De informatie verstrekt in onze artikelen is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen (financieel) advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Alles over crypto, investeren én Blockrise in een beknopte maandelijkse e-mail.