Van A naar B: hoe werkt een Bitcoin transactie?

28 december 2023
3 min leestijd
bitcoin road

Bitcoin is de allereerste cryptocurrency ooit. Alle transacties zijn altijd netjes vastgelegd op de blockchain. Deze zijn openbaar inzichtelijk, van de nieuwste transacties helemaal terug naar het allereerste blok ooit. Inmiddels hebben ontelbaar veel gebruikers wereldwijd wel eens een Bitcointransactie gedaan.

Maar hoe werkt zo’n transactie nu daadwerkelijk? In dit artikel bespreken wij hoe een transactie in het Bitcoin-netwerk van punt A naar B komt.

De blockchain is als een grootboek

Wat belangrijk is om te weten, is dat Bitcoin eigenlijk niet verstuurd of ontvangen wordt. Niet fysiek, maar ook niet digitaal. In plaats daarvan worden de transacties vastgelegd op de blockchain van Bitcoin.

De blockchain is de fundamentele datastructuur die het Bitcoin-netwerk aandrijft. Deze blockchain is het beste te vergelijken met een grootboek: een lijst waarin alle mutaties in gegevens consequent worden vastgelegd. Deze “database” is door niemand manipuleerbaar.

Wat wel wordt verzonden, zijn de wijzigingen in de blockchain die bepalen wie welk bedrag bezit. De ontvangende en verzendende adressen worden public keys genoemd, elk gekoppeld aan een private key waarmee transacties worden ondertekend en uitgevoerd. Met andere woorden, er worden geen daadwerkelijke bitcoins verzonden, alleen wijzigingen in de database.

Waaruit bestaat een Bitcoin transactie?

Een Bitcoin transactie heeft drie belangrijke componenten. De input, de hoeveelheid, en de output.

  • De input is het Bitcoinadres waarvandaan iemand Bitcoin wil versturen. Op dit adres moet al BTC aanwezig zijn, anders is er niets om te verzenden.
  • De output is het ontvangende adres. Dit adres mag wel een lege balans hebben.
  • De hoeveelheid is het bedrag dat iemand van A naar B wenst te sturen.

Een transactie kan meerdere inputs en outputs hebben. Zolang het bedrag van de inputs groter is dan de bedragen van de outputs, is de transactie geldig.

Om Bitcoin te versturen, ondertekent de verzender een bericht met daarin de transactiegegevens met hun eigen private key. Dit bericht bevat de input, output en de hoeveelheid. Hierna verifiëren nodes dat het input-adres voldoende funds heeft om de transactie te kunnen versturen.

De transactie wordt, na versturing naar een node, doorgegeven aan het netwerk totdat deze terecht komt bij een mining-node. Een miner zal uiteindelijk ervoor zorgen dat de transactie mee gaat in één van de volgende blokken. Eenmaal bevestigd, is dit blok onveranderlijk en wordt het doorgegeven aan alle andere nodes in het netwerk, zodat zij een kopie hiervan op kunnen nemen in hun kopie van de blockchain.

Tijd is geld

Er zijn transactiekosten in het Bitcoin-netwerk, die op verschillende niveaus kunnen worden ingesteld. Deze kosten worden betaald om miners te stimuleren om de ene transactie sneller te bevestigen dan andere. Hoe meer fees iemand meestuurt, hoe groter de kans dat de transactie snel wordt uitgevoerd.

Een transactie is eigenlijk onmiddelijk: hij is meteen zichtbaar op het netwerk en in de mempool, wachtend op bevestiging. De bevestiging kan echter even duren. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de meegestuurde fees, de hashrate en de drukte van het netwerk. Ga uit van ongeveer een uur voordat de BTC van punt A naar punt B is.

De informatie verstrekt in onze artikelen is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen (financieel) advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Alles over crypto, investeren én Blockrise in een beknopte maandelijkse e-mail.