Blockrise werkt samen met NVB om Sector Standaard voor cryptodienstverleners te introduceren

14 november 2023
3 min leestijd
Blockrise Capital bordje

Blockrise, als actief lid van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL), heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om de introductie van de Sector Standaard voor cryptodienstverleners op te stellen.

De Sector Standaard van de NVB is een document dat ontworpen is om banken te assisteren bij het beoordelen van het risico verbonden aan het aannemen van cryptobedrijven als zakelijke klanten. Het biedt banken de nodige tools om hun klantonderzoek gericht op risico's uit te voeren, terwijl het ook duidelijkheid schept voor zowel banken als cryptobedrijven over wat te verwachten in termen van vragen en compliance. De cryptosector hoopt dat het hiermee makkelijker wordt voor cryptodienstverleners om een zakelijke rekening te openen bij commerciële banken.

De Sector Standaard voor cryptodienstverleners bevat onder andere een lijst met risicoverlagende en risicoverhogende factoren. Voorbeelden van risicoverlagende factoren zijn onder andere het bezitten van een vergunning in de EU (zoals bij DNB in Nederland), en het opereren binnen een land met een adequaat regelgevend Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)-kader voor dienstverleners. Daarnaast zijn er ook wat cryptogerichte aanbevelingen. Zo is het een risicoverhogende factor wanneer de cryptodienstverlener privacymunten zoals Zcash en Monero accepteert, omdat de herkomst hiervan lastig te achterhalen is.

De nieuw geïntroduceerde standaard is niet juridisch bindend. Het blijft daardoor aan banken om hun eigen beleid te vormen en volgen. De banken kunnen te allen tijde zelf besluiten om een cryptodienstverlener wel of niet te accepteren. Daardoor biedt het flexibiliteit, maar is het ook onduidelijk of de drempel voor cryptobedrijven om een rekening te openen daadwerkelijk anders zal worden.

De totstandkoming van de Sector Standaard werd gefaciliteerd door een reeks rondetafelgesprekken tussen de VBNL, NVB en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze open dialogen waren cruciaal om een brug te slaan tussen de traditionele financiële sector en de opkomende wereld van cryptocurrencies.

Blockrise verwelkomt dit initiatief om tot meer duidelijkheid te komen met open armen en is trots om hieraan bij te dragen. Blockrise hoopt dat het deuren opent voor Nederlandse banken om opnieuw te overwegen hoe zij de risico's van cryptopartijen als klant inschatten. Toch blijft er ruimte voor verbetering binnen de Sector Standaard. De VBNL benadrukt haar steun voor het initiatief, maar wijst erop dat zij graag meer van hun suggesties geïmplementeerd hadden gezien, met name met betrekking tot de beoordeling van het risico van zelfbeheer van cryptovaluta.

Terwijl de Sector Standaard een belangrijke stap voorwaarts is, benadrukt Blockrise dat voortdurende samenwerking en aanpassing nodig zijn om een evenwicht te vinden tussen het bevorderen van innovatie in de cryptocurrency sector en het handhaven van de noodzakelijke financiële integriteit en veiligheid. Het bedrijf blijft actief betrokken bij verdere ontwikkelingen en hoopt op een voortdurende verbetering van de Sector Standaard om zo de groei van de Bitcoinbedrijven in Nederland te ondersteunen.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Alles over Bitcoin, marktontwikkelingen én Blockrise in een beknopte maandelijkse e-mail.