Wat zijn hard forks?

7 december 2023
3 min leestijd
Fork

Een hard fork is een ingrijpende gebeurtenis die zich soms voordoet wanneer de blockchain van een cryptocurrency een erg grote verandering of update gaat uitvoeren. Verschillende bekende en onbekendere cryptocurrencies hebben al eens een hard fork ondergaan.

Niet alle hard forks zijn echter gepland. In dit artikel vertellen we meer over wat een hard fork inhoudt en noemen we enkele bekende voorbeelden.

Een ingrijpende verandering

Een hard fork vertegenwoordigt een ingrijpende verandering in een blockchain-netwerk. De veranderingen zijn zo drastisch dat alle deelnemers aan het netwerk de bijbehorende software moeten bijwerken. Een hard fork wordt vaak ingezet om essentiële functies van het blockchain-protocol aan te passen. In sommige gevallen betreft dit een upgrade, maar het kan zelfs een hele nieuwe cryptocurrency creëren.

Tijdens een hard fork zullen nodes die de nieuwe software draaien, de oude versie van de blockchain niet meer accepteren. Dit resulteert in zowel de oude als de nieuwe versie van de blockchain. Het is aan te raden om tijdens de hard fork geen transacties uit te voeren.

Als de hard fork wordt uitgevoerd met consensus in het netwerk, wat betekent dat de meeste nodes snel upgraden, is er meestal geen probleem. Als de fork wordt uitgevoerd zonder consensus, kan het netwerk worden gespleten. Dit kan vooral problematisch zijn als beide partijen beweren dat hun versie van het protocol juist is. In geval van een geschil wordt doorgaans de langste blockchain beschouwd als de geldige opvolger.

Bitcoin Cash: een hard fork van Bitcoin

Een voorbeeld van zo'n splitsing waarbij er geen consensus was, is de afscheiding tussen Bitcoin (BTC) en Bitcoin Cash (BCH). In 2017 werd duidelijk dat een fractie van de Bitcoin-community ontevreden was over de koers van de ontwikkeling van Bitcoin. Deze fractie voerde toen een hard fork uit van de Bitcoin-blockchain wat resulteerde in Bitcoin Cash (BCH).

Andere redenen voor een hard fork

Een hard fork is niet alleen nodig voor ingrijpende veranderingen in de toekomst van een blockchain; het kan ook worden ingezet om het verleden te corrigeren. Een van de meest opvallende voorbeelden is de zogenaamde DAO-hack van Ethereum. Deze hack veroorzaakte aanzienlijke verliezen voor veel investeerders en dwong de Ethereum-ontwikkelaars tot een cruciale keuze. Ze konden ervoor kiezen om de hacker ongestraft te laten of om alle transacties terug te draaien. De DAO-hack markeerde een keerpunt voor Ethereum. Hoewel de blockchain werd hersteld via een hard fork, resulteerde deze beslissing ook in de creatie van een nieuwe cryptocurrency.

Een deel van de community was niet tevreden met deze beslissing en creëerde Ethereum Classic (ETC) door de oude blockchain te behouden, inclusief de gevolgen van de DAO-hack. Zo'n rollback is zeer zeldzaam, omdat cryptocurrencies doorgaans principieel hanteren dat alle transacties onherroepelijk zijn.

De informatie verstrekt in onze artikelen is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen (financieel) advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Alles over crypto, investeren én Blockrise in een beknopte maandelijkse e-mail.